Blog Image

sa-blog

.

.

Amateur Dipole Antenna Calculator

Antenne Info Posted on tirs, september 15, 2015 15:15:44

http://www.csgnetwork.com/antennaedcalc.htmlLidt inspiration til sommeren.

Antenne Info Posted on man, marts 04, 2013 17:03:20

Mini beam´s..swr

Antenne Info Posted on søn, oktober 28, 2012 19:49:29

Vejledning til Standbølge måling

Et SWR meter måler hvor godt din antenne er tilpasset til din sender.

Et SWR meter ( standbølge måler ) måler forholdet mellem den effekt der bliver sendt
ud i antennen og den effekt der ikke forlader antennen ( Al effekten skulle jo helst ud af
antennen ). Men har antennen ikke den rette længde, er det ligesom der sidder et spejl
for enden af antennen, så en del af effekten bliver sendt tilbage igen.
Der er normalt en omskifter på en standbølge måler. I den ene stilling ( FWD ) måler
metret den effekt der bliver sendt ud i antennen. Den anden stilling ( REF ) måler den
effekt der kommer retur. Man justerer så længden på antennen så der kommer så
lidt retur som muligt. På skalaen er der der nogle tal som viser standbølge forholdet,
omkring midtvejs er skalaen som regel rød, og viser tallet 3. Er standbølge forholdet over
3, altså oppe i det røde felt, er antennen så dårlig at der er fare for at senderens udgang
tager skade, så her bør senderen ikke tastes mere end 10-15 sekunder.
Et acceptabelt standbølge forhold er 1,5 eller mindre ( det vil sige max 1/8 del udslag ).
En standbølge måler skal altid først sættes så tæt på antennen som muligt, da kablet
indvirker på målingen, især når antennen ikke er justeret. Heraf kommer den kedelige
FEJLAGTIGE skrøne, at man da bare skal klippe kablet til i længden, så er det godt
nok. Det er det aldeles ikke, da man så bruger både kablet og antennen som antenne.
Når man har justeret antennen med måleren oppe ved antenne, sætter man den ned ved
senderen. Her skal standbølge forholdet være det samme eller bedre end oppe ved

Sådan gør man:
Monter måleren med et kort kabel oppe ved antennen.
På en mobil antenne er det OK at måle ved radioen.
Stil omskifteren i stilling FWD
Tast senderen kortvarigt og drej på på potentiometret til metret giver fuldt udslag.
Altså for enden af det røde område. Nu er metret kalibreret til den effekt der sendes
ud til antennen.
Stil omskifteren i stilling REF og tast senderen igen.
Nu måles den effekt der ikke kommer ud af antennen. Er visningen oppe i det røde
felt, slip tasten hurtigt igen.
Begynd at justere antennens længde. Forsigtig på korte antenner, skal man ikke justere
mere end nogle mm af gangen.
Gør antennen lidt længre, og tast senderen igen.
Blev målingen dårligere skal antennen være kortere, blev den bedre er man på rette
vej.
Gentag måling og justering, til metret viser så lidt som muligt, helst under 1,5.
Når dette er opnået, flyttes måleren ned til senderen, og her gentages målingen.
Hvis resultatet er det samme, eller bedre end oppe ved antennen, er antenne klar
til brug.
God fornøjelse i ætren.

text fra IC Communication www.iccom.dk