Hvis du har interesse i at følge et ynglende havørnepar, kan de ses live på dette link:

http://pandion.dof.dk/webtv

73 TX68 / Erik