så gik der endnu et år der sker ikke meget på cb_radio mere lidt snak her og der men vi må nok erkende at folk ikke mere har lyst til at hygge snakke på 27 mhz jeg tror det er sådan generalt i hele landet med få undtagsler . vi må se hvad der sker i 2020 men jeg lytter da tit ch 4 og hører kun støj . god jul og et godt nytår hilsen kenneth sa 143